Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại – dịch vụ – đào tạo Trịnh Gia 59 views

This company has no active jobs

Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại - dịch vụ - đào tạo Trịnh Gia

TRINH GIA TELECOM AND TRAINING Là công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy tính