DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Devinition Software Solutions Suppliers Co. Ltd. 12 views

Follow

Devinition Software Solutions Suppliers Co. Ltd. has posted 1 job

Devinition Software Solutions Suppliers Co. Ltd.

Company Information

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location - Tỉnh, Thành phố Ho Chi Minh
  • Address - Địa chỉ 117-119 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
  • Phone - Điện thoại liên lạc 0332048911
  • Tax Code - Mã số thuế 0305061688
  • Job category - Danh mục các lĩnh vực công việc tuyển dụng Hành chánh tổng hợp - Luật - Nhân sự

About Us

We at Devinition offer full-cycle custom web and mobile development services from business analysis, software design and prototyping to development, QA services, post-project maintenance and support.