FPT INFORMATION SYSTEM - FPT IS - FIS 93 views

Follow

This company has no active jobs

FPT INFORMATION SYSTEM - FPT IS - FIS

Company Information

About Us

Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) là một thành viên của Tập đoàn FPT – Tập đoàn Công nghệ thông tin và Viễn thông hàng đầu Việt Nam. Được thành lập năm 1994, đến nay, với đội ngũ hơn 1000 nhân viên, FPT IS đã sát cánh cùng khách hàng trong hơn 20 năm, cung cấp cho thị trường các giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin tiên tiến thuộc nhiều lĩnh vực: chính phủ, tài chính công, ngân hàng, viễn thông, y tế, giao thông, dịch vụ công, giáo dục, truyền hình và doanh nghiệp.

 

Sứ mệnh

FPT IS nỗ lực trở thành nhà cung cấp giải pháp phần mềm và dịch vụ công

nghệ thông tin có uy tín trên toàn cầu, sáng tạo các giá trị vì khách hàng, đem

lại thành công cho các thành viên, đóng góp cho cộng đồng