DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Global Enterprise Solutions 369 views

Follow

Global Enterprise Solutions

About Us

Công ty GESO chuyên cung cấp giải pháp phần mềm quản lý phục vụ Doanh Nghiệp, vì sự thành công của Doanh nghiệp.GESO ra đời từ tâm huyết của 1 tiến sĩ CNTT, tốt nghiệp tại CHLB Đức, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong các Doanh nghiệp tiêu dùng ở vị trí lãnh đạo cấp cao, với khao khát mạnh mẽ tạo ra những phần mềm quản trị chất lượng cao, mang nhãn hiệu Việt Nam, phù hợp nhất cho Doanh Nghiệp, vì sự thành công của Doanh nghiệp. Bên cạnh đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, vì sự thành công của Doanh nghiệp, GESO luôn cải tiến sản phẩm và chuẩn hóa quy trình hoạt động, để chinh phục Doanh nghiệp bằng: 
Chất lượng Sản phẩm tốt nhất 
Dịch vụ hậu mãi tốt nhất 
Chi phí đầu tư hiệu quả nhất. 

SỨ MỆNH:Trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và thiết lập hệ thống thông tin quản lý hiệu quả nhất cho Doanh nghiệp, vì sự thành công của Doanh nghiệp. Sự thành công của Doanh nghiệp đem lại phồn vinh cho đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống toàn xã hội. 

TẦM NHÌN: Góp phần đem lại phồn vinh cho đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống toàn xã hội bằng hiến trọn tâm sức cho việc tư vấn và thiết lập những hệ thống thông tin quản lý hiệu quả nhất cho Doanh nghiệp, vì sự thành công của Doanh nghiệp.