GroupM 97 views

GroupM has posted 2 jobs

GroupM

GroupM là một công ty hoạt động quản lý đầu tư phương tiện truyền thông hợp nhất của WPP, phục vụ như là công ty mẹ cho các công ty bao gồm Maxus, MEC, MediaCom, Mindshare, Catalyst và Xaxis.

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng