Học viện đào tạo năng lực cán bộ VNNP Việt Nam 60 views

This company has no active jobs

Học viện đào tạo năng lực cán bộ VNNP Việt Nam

Học viện đào tạo năng lực cán bộ VNNP Việt Nam thành lập năm 1998. Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán, hành chính, nhân sự, thư ký, trợ lý, kinh doanh...

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng