DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Hr1 Việt Nam 73 views

Follow

This company has no active jobs

Hr1 Việt Nam

Information Company

Something About Company

Công ty về Dịch vụ nhân sự, chuyên gia tuyển dụng trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là FMCG, Sản xuất, Khách sạn, Giáo dục, CNTT …