JABIL VIETNAM 47 views

Follow

JABIL VIETNAM

Company Information

  • Total Jobs 2 Jobs
  • Location - Tỉnh, Thành phố Ho Chi Minh
  • Address - Địa chỉ Hi-Tech Park, I8-1, Long Thạnh Mỹ, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Phone - Điện thoại liên lạc 028 3733 2030
  • Tax Code - Mã số thuế 0304905709
  • Job category - Danh mục các lĩnh vực công việc tuyển dụng Điện Tử

About Us