DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

KDI EDUCATION 30 views

Make more, learn more!
Follow

KDI EDUCATION

Make more, learn more!

Company Information

About Us

KDI Education là đơn vị đào tạo tiên phong áp dụng mô hình Không gian Sáng chế chuẩn Israel tại Việt Nam. Với bộ giáo trình STEM được phát triển bởi các trường đại học danh tiếng Harvard, Stanford, MIT… và được bảo trợ chuyên môn bởi Bộ Ngoại giao Israel; chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy sự biến đổi của giáo dục Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo thực chứng cho Trường học, Gia đình và Học sinh. Đồng thời, ứng dụng các công nghệ hàng đầu trong giáo dục và đào tạo

Quảng cáo