KDI EDUCATION 208 views

Make more, learn more!
Follow

This company has no active jobs

KDI EDUCATION

Make more, learn more!

Company Information

About Us

KDI Education là đơn vị đào tạo tiên phong áp dụng mô hình Không gian Sáng chế chuẩn Israel tại Việt Nam. Với bộ giáo trình STEM được phát triển bởi các trường đại học danh tiếng Harvard, Stanford, MIT… và được bảo trợ chuyên môn bởi Bộ Ngoại giao Israel; chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy sự biến đổi của giáo dục Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo thực chứng cho Trường học, Gia đình và Học sinh. Đồng thời, ứng dụng các công nghệ hàng đầu trong giáo dục và đào tạo