LOOCREATIVE VIETNAM 236 views

Follow

This company has no active jobs

LOOCREATIVE VIETNAM

Company Information

About Us

Loocreative là một công ty là một công ty về các lĩnh vực quảng cáo, truyền thông, phát triển phần mềm,… được thành lập tại Hàn Quốc vào năm 2016. Công ty mới mở chi nhánh tại Việt Nam vào đầu năm 2021.