Monkey Junior 218 lượt xem

Monkey Junior đã đăng1 việc làm

Monkey Junior

Dự án truyện tranh tương tác là dự án tiếp theo của Công ty Cổ phần Early Start với sản phẩm Tiếng anh cho trẻ em Monkey Junior- Sản phẩm đạt giải Nhất – Sáng Kiến Toàn Cầu 2016 tại Mỹ do Tổng thống B.Obama chủ trì và Giải Nhất – Nhân tài Đất Việt 2016.