DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Multi Intelligence Biz Solution (Event & Communication Agency) 12 views

Follow

Multi Intelligence Biz Solution (Event & Communication Agency)

Company Information

About Us

Công ty MIBS (Một thành viên thuộc Emmaus Group) là chuyên gia giải pháp kinh doanh trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và truyền thông. Với quan niệm:“Muốn kinh doanh tốt, phải có đạo đức tốt”. MIBS kiến tạo một môi trường làm việc thân thiện và mọi hành xử trên sự tôn trọng và công bằng. Vì con người là yếu tố nền tảng cho sự phát triển và “chỉ có những con người chất lượng mới tạo nên sản phẩm dịch vụ chất lượng”.

Quảng cáo