DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN MXB 17 views

Follow

This company has no active jobs

CÔNG TY CỔ PHẦN MXB

Company Information

About Us

MXB is a private investment group, focusing in renewable energy, innovative engineering, construction and incubation

Quảng cáo