DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Navigos Search

Follow

This company has no active jobs

Navigos Search

About Us

Navigos Search là nhà cung cấp hàng đầu về các dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại Việt Nam. Lợi thế lớn nhất của chúng tôi là đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm và cơ sở dữ liệu ứng viên chi tiết. Việc sát nhập vào en world đã giúp chúng tôi được chia sẻ những quy trình và hệ thống tân tiến, vươn đến tầm cao mới trong chất lượng phục vụ khách hàng. Chúng tôi cũng mở rộng dịch vụ đến các địa điểm của en world, với các văn phòng ở Nhật, Ấn Độ, Singapore, Hàn Quốc, Úc và Thái Lan.