QVN GROUP 59 views

This company has no active jobs

QVN GROUP

QVN GROUP TUYỂN DỤNG - Việc làm nghiêm túc chính đáng, kiếm thêm thu nhập bằng chính sức lao động của mình. - Công việc làm thêm cho người có máy tính kết nối internet, người có tính kiên nhẫn chịu khó, cẩn thận, nghiêm túc. Không giới hạn thời gian, tuổi tác, giới tính, ngành nghề .. - Số lượng nhân viên QVN GROUP chúng tôi cần tuyển là không hạn chế, xác định công việc gắn bó lâu dài.