SMBL 38 views

Follow

This company has no active jobs

SMBL

Company Information

About Us

SMBL là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam, thành lập năm 2005 tại Hà Nội. SMBL là viết tắt của “Small & Medium Business Link”. Công ty đã có hơn 16 năm kinh nghiệm về kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam & Hàn Quốc, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa & nhỏ. Các dịch vụ chính công ty cung cấp cho khách hàng là các công ty/tổ chức/cơ quan chính phủ Việt Nam & Hàn Quốc gồm tổ chức các chương trình giao thương doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu thị trường, tư vấn đầu tư tại Việt Nam & Hàn Quốc.