TALENTNET CORPORATION 669 views

Engaging People - Driving Success
Follow

This company has no active jobs

TALENTNET CORPORATION

Engaging People - Driving Success

Company Information

About Us

Tiền thân là Dịch vụ nhân sự của PricewaterhouseCoopers Việt Nam, Talentnet Việt Nam (Công ty Kết Nối Nhân Tài) hiện được xem là công ty tư vấn nhân sự hàng đầu, với đội ngũ tư vấn hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực về quản trị nguồn nhân lực. Talentnet hiện cung cấp các giải pháp quản trị nhân sự toàn diện, chuyên nghiệp và thiết thực phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp với mong muốn từng bước hiện thực hóa tầm nhìn “Tạo sự khác biệt cho cuộc sống của mỗi người lao động”.

  • image
    Công ty cung cấp giải pháp nhân sự toàn diện duy nhất tại Việt Nam
  • image
    Sở hữu mạng lưới quan hệ mạnh mẽ và rộng khắp với các công ty đa quốc gia và các công ty trong nước
  • image
    Thâm niên lâu đời nhất tại thị trường Việt Nam

Với hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc tại thị trường lao động Việt Nam và hơn 1.000 khách hàng là các công ty đa quốc gia, công ty liên doanh, cổ phần và thương hiệu uy tín trong nước, Talentnet đang cung cấp các Dịch vụ Nhân sự:

1. Dịch vụ tìm kiếm điều hành

2. Dịch vụ Tư vấn Nhân sự

3. Dịch vụ Khảo sát Thù lao và Tư vấn Nhân sự của Mercer

4. Dịch vụ thuê ngoài nhân sự và tính lương

5. Dịch vụ đào tạo và phát triển nhân sự