Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội 104 views

AN TOÀN ĐỂ PHÁT TRIỂN
Follow

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội has posted 1 job

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội

AN TOÀN ĐỂ PHÁT TRIỂN

Company Information

About Us

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) thành lập năm 2008 bởi các Cổ đông có tiềm lực tài chính vững mạnh như Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội… hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Là doanh nghiệp có quy mô lớn, rộng khắp cả nước, chúng tôi có đầy đủ các tổ chức chính trị, tổ chức quần chúng để giúp các bạn có điều kiện môi trường để sinh hoạt trong tập thể hòa đồng, vui vẻ: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ… luôn quan tâm chăm sóc đời sống cho các thành viên BSH.

Ngoài lương thì việc các chế độ chính sách khác kèm theo cũng là điều mà các bạn quan tâm. Tại BSH chúng tôi thượng tôn pháp luật và làm đúng các quy định về nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ việc riêng, đặc biệt chế độ Bảo hiểm xã hội chúng tôi đang thực hiện theo chính sách của BSH và đang có nhiều ưu điểm vượt trội về mức đóng đối với người lao động.