Trung tâm Anh Ngữ YESKIDS 76 lượt xem

Trung tâm Anh Ngữ YESKIDS đã đăng1 việc làm

Trung tâm Anh Ngữ YESKIDS

YES KIDS là thương hiệu tiếng Anh trẻ em tiên phong qua phương pháp đào tạo “Tiếng Anh qua Vận Động & Trò Chơi” (Learning Through Play). Với 04 cơ sở tại Hà Nội YES KIDS đã giúp hàng ngàn trẻ em từ 3-10 tuổi được tiếp cận với cách đào tạo tiếng Anh không áp lực, vui nhộn, thú vị, phát triển tối đa sự sáng tạo và tiềm năng của trẻ.
Kết nối với chúng tôi