Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước 31 views

Follow

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước has posted 1 job

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước

Company Information

  • Total Jobs 1 Jobs
  • Location - Tỉnh, Thành phố Hanoi
  • Address - Địa chỉ Tầng 6, Số 93/95 đường Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, TP Hà Nội
  • Phone - Điện thoại liên lạc 0968366322
  • Tax Code - Mã số thuế 0102818468-003
  • Job category - Danh mục các lĩnh vực công việc tuyển dụng Địa chất, Kỹ thuật môi trường

About Us

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và bảo vệ các nguồn nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.