Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng và AnNinh Mạng Quốc Tế – ATHENA 55 views

This company has no active jobs

Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng và AnNinh Mạng Quốc Tế - ATHENA

Athena là trung tâm đào tạo các khóa học về quản trị mạng và an ninh mạng theo các tiêu chuẩn quốc tế của các hãng nổi tiếng như Microsoft, Cisco, Oracle, Linux LPI, CEH,… ngoài ra còn có các chương trình đào tạo cao cấp dành riêng theo đơn đặt hàng của các đơn vị như Bộ Quốc Phòng, ngân hàng, doanh nghiệp,…