DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Trung Tâm Nghiên Cứu Pháp Luật & Chính Sách Phát Triển Bền Vững 696 views

Follow

Trung Tâm Nghiên Cứu Pháp Luật & Chính Sách Phát Triển Bền Vững has posted 1 job

Trung Tâm Nghiên Cứu Pháp Luật & Chính Sách Phát Triển Bền Vững

Something About Company

Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển bền vững (LPSD) là tổ chức khoa học và công nghệ chuyên về nghiên cứu pháp luật và chính sách. Trung tâm hiện đang hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao về khoa học pháp lý, xã hội, kinh tế, môi trường với mong muốn góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.