Trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA 71 views

This company has no active jobs

Trung tâm quản trị mạng và an ninh mạng quốc tế ATHENA

Thông tin công ty: Công ty: Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng Và An Ninh Quốc Tế ATHENA Thành phố: Hồ Chí Minh Quận: 1 Địa chỉ: 92 Nguyễn Đình Chiểu, p.ĐaKao, q.1 Điện thoại: (08) 38244041 Website: http://athena.com.vn/ Email: trangtranthuy2202@gmail.com Sơ lược về công ty: Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng Và An Ninh Quốc Tế ATHENA Thành phố: Hồ Chí Minh, quận 1, Địa chỉ: 92 Nguyễn Đình Chiểu Điện thoại: (08) 3824 4041 Website: http://athena.edu.vn Email: support@athena.edu.vn -  tuvan@athena.edu.vn