TRYCZ 70 views

This company has no active jobs

TRYCZ

- TryC’Z là công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, có nguồn nhân lực trẻ và năng động với nhiều phòng ban. - Là nơi làm việc lý tưởng cho các bạn yêu thích văn hoá và môi trường làm việc chuyên nghiệp của người Nhật. - Môi trường làm việc vui vẻ, hoà đồng, luôn tạo điều kiện để nhân viên phát triển và học hỏi kinh nghiệm.