UNESCO-CEP 436 views

Follow

UNESCO-CEP

About Us

Trung tâm UNESCO Văn hoá – Giáo dục và Đào tạo (UNESCO-CEP) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, trực thuộc Liên Hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (VFUA). UNESCO-CEP hoạt động theo Điều lệ của VFUA và sứ mệnh của UNESCO.