Vietcombank 799 views

Follow

Vietcombank

About Us

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, đang từng bước trên con đường trở thành Ngân hàng số 1 tại Việt Nam, có vị thế trong khu vực, được quản trị theo các thông lệ tốt nhất Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại với mạng lưới hơn 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên trong và ngoài nước cùng bề dày hoạt động với đội ngũ hơn 14,000 cán bộ nhân viên có năng lực, nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, mang tính hội nhập cao… Vietcombank luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các ứng viên trong lĩnh vực ngân hàng tài chính