Vietlabo 445 views

Be Your Guide to Success
Follow

This company has no active jobs

Vietlabo

Be Your Guide to Success

Company Information

About Us

Việt La Bo được thành lập vào tháng 11 năm 2011 với cam kết phục vụ con người và các công ty ở Việt Nam và Nhật Bản.

Công ty của chúng tôi bao gồm các dịch vụ như : nhân sự, tư vấn, điều phối và tổ chức sự kiện, IT.

Mặc dù chúng tôi mới thành lập trong những năm gần đây, các chuyên viên tư vấn của chúng tôi có kinh nghiệm về dịch vụ tài chính, CNTT, sản xuất, xây dựng, kỹ thuật…Bên cạnh đó, chúng tôi còn có những mối liên hệ mật thiết với nhà tuyển dụng và ứng viên cho nhiều vị trí từ chuyên gia, quản lý cấp cao, đến nhân viên.