DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

VMP ACADEMY 166 views

Phát Huy Sức Mạnh Đào Tạo
Follow

VMP ACADEMY

Phát Huy Sức Mạnh Đào Tạo

Company Information

About Us

Công ty Đào Tạo Nhân Lực Việt còn được gọi là VMP ACADEMY là đơn vị uy tín trong lĩnh vực phát triển năng lực ở mọi cấp độ thông qua hoạt động tư vấn – đào tạo cho doanh nghiệp và cá nhân theo tiêu chuẩn toàn cầu về chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy hiện đại. Đặc biệt là đơn vị mang lại nhiều giá trị, hỗ trợ sau khóa học thông qua Cafe and Learn và câu lạc bộ Trainer – VnTrainer. VMP Training không ngừng phát triển, cái tiến và hợp tác quốc tế để trở nên toàn cầu hóa với tên gọi VMP Global Training và sở hữu 5 thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam: Train The Trainer 3+, Coaching Skills, Sales Training, Sales Coaching và Lãnh Đạo 360 – dành cho quản lý cấp trung.

Quảng cáo