VNISVietnam 317 views

Follow

VNISVietnam has posted 2 jobs

VNISVietnam

About Us

VNIS Việt Nam (Vietnam Innovative Services) là một công ty cung cấp các giải pháp giáo dục quốc tế, là cầu nối trực tiếp giữa các tổ chức giáo dục quốc tế với sinh viên Việt Nam. Chúng tôi thực hiện các hoạt động tuyển sinh quốc tế qua các dịch vụ dành cho đối tác quốc tế; cũng như tạo ra các cơ hội học tập tại nước ngoài cho sinh viên Việt Nam. VNIS cũng cung cấp các sản phẩm giáo dục quốc tế cho thị trường Việt Nam.