WoodpostApp 311 views

Follow

WoodpostApp has posted 1 job

WoodpostApp

About Us

Woodpost là công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm bưu thiếp và danh thiếp bằng gỗ thông qua hình thức thương mại điện tử. Sản phẩm của công ty được bán rộng rãi cho các khách hàng nước ngoài như Châu Âu và Châu Mỹ… Hiện tại, để đáp ứng cho nhu cầu đặt hàng ngày càng lớn, chúng tôi cần tìm thêm các ứng viên có năng lực và kinh nghiệm trong ngành này.