DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

Cuộc thi Marketing Challengers

 

Marketing Challengers là một cuộc thi dành cho các sinh viên yêu thích marketing và muốn áp dụng các ý tưởng marketing vào thực tiễn. Thí sinh được yêu cầu phát triển một bản kế hoạch Truyền Thông Tiếp Thị Tích Hợp (IMC) bằng tiếng Anh cho một sản phẩm cụ thể, đồng thời tiến hành thực hiện các hoạt động hỗ trợ thực tế bên lề. Năm nay, Marketing Challengers đã trở lại, sẵn sàng khởi động vào tháng 11 2012.

Ban đầu cuộc thi được tổ chức dành riêng cho các sinh viên trường đại học RMIT Nam Sài Gòn và được tổ chức bởi RMIT Business Club Nam Sài Gòn, tuy nhiên hiện nay cuộc thi được mở rộng sang qui mô cả nước với tổng giá trị giải thưởng lên đến 30 triệu đồng.

Cuộc thi vinh dự nhận được sự tài trợ chính từ Levi’s cho toàn bộ dự án.

Website: http://marketingchallengers.com/

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Marketing-Challengers/326020597463846

Đăng ký thi ngay tại link: https://docs.google.com/a/talentmind.edu.vn/spreadsheet/viewform?formkey=dGxfb1JJR1Q0NjNBOXJ2RFpZQlpBeEE6MQ