Delphi – Kỹ Thuật Giải Quyết Vấn Đề Hiệu Quả Trong Công Việc

Delphi là một kỹ thuật được phát triển bởi Dalkey và Helmer (1963) tại Rand Corporation vào những năm 1950, kỹ thuật này được áp dụng rộng rãi dùng để thu thập dữ liệu từ nhóm chuyên gia hoạt động. Kỹ thuật này hỗ trợ quá trình giao tiếp nhóm để hội tụ những ý kiến về một vấn đề thực tế cụ thể mà nhóm cùng nhau hoạt động như: Lập kế hoạch,  đánh giá vấn đề, xác định phương án hoạt động, ra quyết định .v..v..Delphi đem lại một kết quả đánh giá khách quan cho một vấn đề cụ thể nào đó. Đặc điểm đặc trưng của phương pháp này đó là các chuyên gia sẽ được khảo sát ý kiến một cách độc lập cũng như không biết ai trả lời thế nào. Điều này giúp không một ý kiến một chuyên gia nào được ảnh hưởng tới quyết định của người khác và tránh được sự tác động của yếu tố quyền lực trong quá trình khảo sát.

Khi nào nên sử dụng kỹ thuật Delphi?

Kỹ thuật Delphi đặc biệt được sử dụng khi muốn dự đoán về một vấn đề cụ thể trong tương lai hay ra quyết định. Ngoài ra kỹ thuật này còn tạo điều kiện để xây dựng sự đồng thuận trong nhóm và nâng cao tính sáng tạo của nhóm làm việc.

Yêu cầu:

  • Đội ngũ chuyên gia là tập hợp những người có am hiểu về lĩnh vực cần dự báo. Trong tổ chức, khi muốn thảo luận để giải quyết và dự đoán vấn đề thuộc một lĩnh vực nào đó đội ngũ chuyên gia phải được tập hợp từ những chuyên gia từ nhiều phòng ban liên quan đến vấn đề trên. Điều này giúp đảm  bảo các vấn đề được nhìn nhận theo nhiều góc độ khác nhau.
  • Phải cung cấp đầy đủ thông tin cho các chuyên gia dự báo – Bảng đánh giá phải được chú thích rõ ràng, giải thích đầy đủ ý nghĩa của các thông tin.
  • Câu trả lời từng vấn đề phải được chuyên gia đánh giá có luận chứng .

Kỹ thuật Delphi được thực hiện như thế nào?

Chúng ta có thể tóm tắt sự ứng dụng thực tế của Phương pháp Delphi theo 7 bước như sau:

  • Bước 1: Xây dựng một nhóm dự án để thành lập và giám sát kế hoạch. Tiếp theo, nhóm dự án này sẽ xây dựng một đội ngũ chuyên gia tham gia vào quá trình dự đoán. Sau đó thông báo, truyền đạt các ý tưởng về mục tiêu nghiên cứu giữa các thành viên và đội ngũ chuyên gia.
  • Bước 2: Nhóm làm việc xây dựng một bảng câu hỏi với các danh mục và tiêu chí liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu. Nhóm phải kiểm tra mọi từ ngữ trong bảng câu hỏi để đảm bảo rằng nó không gây mơ hồ.
  • Bước 3: Phân phối bảng câu hỏi đến từng chuyên gia trong nhóm. Lưu ý: Trong quá trình đánh giá và trả lời bảng câu hỏi các chuyên gia có quyền đóng góp ý kiến về những danh mục, hệ thống câu hỏi hay bổ sung các thông tin cần thiết để bảng câu hỏi chi tiết và rõ ràng hơn.
  • Bước 4: Nhóm làm việc thu thập các câu trả lời của đội ngũ chuyên gia. Sau đó phân phát chúng đến những chuyên gia ( phân phát chéo) dưới dạng chưa biên tập và không để tên tác giả. Mục đích của việc này là để các thành viên trong nhóm chuyên gia bình luận về ý tưởng nghiên cứu và xem lại những đóng góp của họ liên quan đến những điều người khác nói.
  • Bước 5: Nhóm làm việc ghi nhận thông tin và đưa ra một bảng câu hỏi mới, mục đích của bảng câu hỏi mới này là hướng đội ngũ chuyên gia tiến gần hơn đến sự đồng thuận.
  • Bước 6: Phân tích các đáp án mới và tiếp tục lặp lại từ bước 2 đến bước 5, phát triển các bảng câu hỏi mới cho đến khi đạt được một kết quả ổn định.
  • Bước 7: Nhóm làm việc chuẩn bị một bản báo cáo tóm tắt lại những nội dung chính trong suốt quá trình.

Internship hy vọng qua bài viết này bạn có thể có cái nhìn khách quan về Delphi – Một kỹ thuật làm việc nhóm hiệu quả. Hãy áp dụng thử kỹ thuật này cho nhóm làm việc của mình nhé.

Biên tập: Thương Huỳnh – Cổng thông tin thực tập Internship.edu.vn

Nguồn tham khảo: Koenraad Tommissen – Tư vấn quản lý một quan điểm mới – NXB TH TPHCM 2008.