Trợ Giúp – Các Câu Hỏi Thường Gặp

Các chức năng chính

Quy định về các công việc đăng tuyển trên Internship.edu.vn bao gồm như sau (trích dẫn từ điều 4 của Bản thoả thuận sử dụng)

 1. Loại hình công việc đăng tuyển được chấp nhận bao gồm
 • Công việc thực tập toàn thời gian (full time) hoặc bán thời gian (part time) dành cho sinh viên
 • Công việc bán thời gian (part time) hoặc việc làm thời vụ, ngắn hạn dành cho sinh viên
 • Cộng tác viên dành cho sinh viên
 • Công việc dành cho sinh viên sắp hoặc mới tốt nghiệp
 • Các chương trình tuyển dụng dành cho sinh viên sắp hoặc mới tốt nghiệp như: Quản trị viên tập sự (Management trainee), Giám sát viên tập sự, Tuyển dụng tài năng, v.v.

Các chương trình khoá học, khoá đào tạo, khoá huấn luyện kèm theo thực tập có phí hay không có phí sẽ không được chấp nhận đăng tuyển dưới hình thức công việc tuyển dụng. Vui lòng liên hệ hotline để chúng tôi có thể sắp xếp khu vực hợp lý đăng tin trên trang web để vừa đáp ứng nhu cầu của sinh viên, nhu cầu của doanh nghiệp vừa bảo đảm thông tin rõ ràng và hiệu quả quảng bá đến sinh viên.

 1. Nội dung thông tin của công việc đăng tuyển

Để bảo đảm đầy đủ thông tin của công việc đến sinh viên và tăng hiệu quả giao tiếp tuyển dụng, nội dung của một công việc đăng tuyển cần bao gồm tối thiểu 120 từ với các thông tin sau:

 • Tên vị trí công việc

Tên tiêu đề công việc nên được viết hoa đầu mỗi chữ, không viết in hoa toàn bộ các chữ .

Mỗi tin đăng chỉ bao gồm một vị trí công việc. Nếu bạn có nhiều hơn một vị trí, vui lòng tách thành các tin đăng khác nhau.

 • Mô tả công việc

Mô tả các hoạt động, các công việc, các nghĩa vụ mà ứng viên sẽ đảm nhận thực hiện.

Nơi làm việc.

 • Số lượng ứng viên cần tuyển
 • Yêu cầu công việc

Mô tả các điều kiện, các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ và các yêu cầu khác mà ứng viên cần đáp ứng.

 • Quyền lợi

Mô tả các quyền lơi mà ứng viên được nhận trong quá trình thực hiện công việc.

 • Hình thức ứng tuyển

Mô tả cách thức ứng tuyển, các yêu cầu ràng buộc khi ứng tuyển, các thông tin, hồ sơ mà ứng viên cần cung cấp.

Thời gian nhận ứng tuyển.

Chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng hình thức ứng tuyển trực tuyến để gia tăng hiệu quả, thời gian ứng tuyển nhanh.

 • Thông tin liên hệ – ứng tuyển

Mô tả: Tên người liên hệ, bộ phận phòng ban tuyển dụng

Thông tiên liên hệ của Doanh nghiệp bao gồm như email, số điện thoại và địa chỉ sẽ được đặt tại mục “Profile Company”.

Lưu ý:

Doanh nghiệp vui lòng không đặt thông tin email vào phần nội dung tin đăng mà đặt vào phần “Application Email”.

Các ứng viên ứng tuyển trực tuyến công việc qua hệ thống Internship.edu.vn. Doanh nghiệp sẽ nhận được email thông báo khi có ứng tuyển. Điều này giúp doanh nghiệp quản lý hồ sơ ứng tuyển, có thể chấp nhận hay không chấp nhận đơn ứng tuyển ngay trên hệ thống, email sẽ tự động gửi thông báo cho sinh viên, đồng thời, giúp chúng tôi thực hiện được việc thống kê thực tập, tình trạng sinh viên bị từ chối, các kỹ năng chưa tốt của các em. Những thông tin thống kê này sẽ được gửi phản hồi về các Trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

 1. Đăng công việc tuyển dụng miễn phí – Điều kiện đăng công việc
 • Doanh nghiệp đăng tin công việc miễn phí, tối đa 2 công việc trong vòng 30 ngày.
 • Sinh viên ứng tuyển miễn phí.
 • Điều kiện đăng tin công việc:

Để bảo đảm tính thông tin rõ ràng, chất lượng đến sinh viên, tăng tính hiêu quả của thông tin tuyển dụng cho doanh nghiệp và bảo đảm tính phù hợp với các chính sách quy định của trang web, các tin công việc đăng tuyển được chúng tôi kiểm duyệt trước khi được chính thức đăng lên trang web. Thời gian duyệt tin đăng là từ 4 giờ đến 8 giờ trong ngày làm việc và từ 24 giờ đến 48 giờ trong hai ngày cuối tuần hoặc ngày lễ.

Các điều kiện bao gồm:

– Mỗi tin đăng chỉ bao gồm một vị trí công việc. Nếu bạn có nhiều hơn một vị trí, vui lòng tách thành các tin đăng khác nhau.

– Không đăng tin công việc lặp lại trong thời gian 30 ngày kể từ ngày tin công việc đó đã được đăng.

– Các tin công việc phải bảo đảm các điều kiện ở bên trên và các điều kiện trong Bản thoả thuận sử dụng.

– Nội dung tin không được đính kèm hình ảnh. Hãy đính kèm logo, hình ảnh của bạn vào mục “Company logo – Logo công ty” trong phẩn “Hồ sơ công ty“.

– Tiêu đề công việc không đề cập đến trợ cấp, lương, thời gian tuyển dụng.

1.     Chức năng dành cho sinh viên

 • Đăng hồ sơ nghề nghiệp, CV chi tiết
 • Quản lý các hồ sơ nhằm ứng tuyển phù hợp cho từng vị trí công việc, doanh nghiệp tuyển dụng.
 • Công cụ giao tiếp với Nhà tuyển dụng: ứng tuyển, email ứng tuyển, liên hệ phỏng vấn.
 • Quản lý các công việc ứng tuyển, đăng ký thông báo các công việc mong muốn.

2.      Chức năng dành cho doanh nghiệp

 • Đăng công việc và quản lý các công việc hiệu quả hơn.
 • Quản lý các hồ sơ ứng tuyển: số lượng hồ sơ, số lượt xem của tin tuyển dụng.
 • Công cụ giao tiếp với ứng viên: chấp nhận hồ sơ, email hẹn phỏng vấn, không chấp nhận ứng tuyển, lưu trữ hồ sơ ứng viên
 • Kết nối với Nhà trường: cập nhật các thông báo các kỳ thực tập, đợt tốt nghiệp từ Khoa/Trường để chủ động kế hoạch tuyển dụng, cập nhật các hoạt động nghề nghiệp, tuyển dụng dành cho sinh viên từ Khoa/Trường để chủ động sắp xếp kế hoạch tuyển dụng nhân sự.
 • Kết nối hợp tác với Khoa/Trường.
 • Dịch vụ quảng bá tin tuyển dụng – tăng cường hiệu quả tuyển dụng

3.      Chức năng dành cho Nhà trường

 • Đăng thông tin kế hoạch các kỳ thực tập của sinh viên thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp tuyển dụng
 • Đăng thông báo các hoạt động ngày hội nghề nghiệp, ngày hội tuyển dụng, việc làm đến cộng đồng doanh nghiệp tuyển dụng
 • Kết nối với doanh nghiệp
 • Thống kê theo dõi số liệu sinh viên thực tập của Khoa/Trường