Trợ Giúp – Các Câu Hỏi Thường Gặp

Đăng công việc - Quản lý tuyển dụng

– Bước 1: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý ứng tuyển”

Bước 2: Xem tin nhắn và hồ sơ của ứng viên bằng cách click chuột vào các mục “Tin nhắn” và mục “File đính kèm“.

– Bước 3: Quản lý hồ sơ ứng viên với các công cụ trong mục “Trạng thái” và “Hành động“:

– Chấp nhận hồ sơ nộp: Click chọn biểu tượng Đồng ý đối với các ứng viên có hồ sơ phù hợp. Thông báo của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến các ứng viên. Bạn có thể chỉnh sửa nội dung thông báo phù hợp và thuận tiện cho công việc tuyển dụng của bạn.

– Từ chối hồ sơ nộp: Click chọn biểu tượng Từ chối đối với các ứng viên hiện chưa phù hợp với công việc mà bạn đăng tuyển.

– Email Candidate: Click chọn biểu tượng Tin nhắn để gửi tin nhắn của bạn đến Hồ sơ ứng viên đó.

– Xoá hồ sơ nộp: Click chọn biểu tượng Xóa để xóa hồ sơ ứng viên khỏi danh sách ứng tuyển. Với lựa chọn này, ứng viên sẽ không nhận được bất kì thông báo nào từ bạn thông qua website www.internship.edu.vn.

Mặc định ban đầu cho “Trạng thái” của hồ sơ ứng viên là “Đang chờ“, sau khi bạn thực hiện các chức năng Chấp nhận, Từ chối và Xóa thì trạng thái hồ sơ sẽ được thay đổi tương ứng là “Đã chấp nhận”, “Đã từ chối” và “Đã xóa”.

Bước 1: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”

Bước 2: Chọn công việc bạn muốn sửa. Ở mục “Hành động“, click chọn nút “Sửa công việc” (biểu tượng hình cây bút thứ hai từ trái sang)

Bước 3: Chỉnh sửa tại mục “Deadline – Thời hạn đăng ký”, sau đó click chọn “Lưu”

Thông tin đăng tuyển của bạn đã được gia hạn.

Bước 1: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”.

– Bước 2: Chọn công việc mà bạn muốn ngưng đăng tuyển. Ở mục “Hành động” của công việc đó, bạn chọn “Chưa công bố” bằng cách click vào biểu tượng chấm tròn màu trắng thứ hai từ trái sang. Khi biểu tượng này hiển thị màu xanh thì công việc của bạn đã ngưng hiển thị trên website.

  • Trước khi click chọn “Chưa công bố“:

  • Sau khi click chọn “Chưa công bố“:

Bước 1: Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”

Bước 2: Chọn công việc mà bạn muốn chỉnh sửa. Click chọn nút “Sửa công việc” (biểu tượng cây bút thứ 2 từ phải sang).

Bước 3: Chỉnh sửa nội dung. Sau khi hoàn tất, click chọn “Lưu”.

Thông tin đăng tuyển của bạn đã được chỉnh sửa.

Trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Quản lý công việc”

Các thông tin công việc bạn đã đăng sẽ hiển thị toàn bộ trên trang, đồng thời thể hiện lượt xem, và số đơn ứng tuyển của từng công việc.

Internship.edu.vn là công cụ giúp sinh viên, nhà tuyển dụng và nhà trường hợp tác hiệu quả trong các chương trình thực tập nhằm góp phần nâng cao chất lượng của sinh viên. Bạn có thể đăng tuyển các công việc Thực tập, Part-time, Freelancer và các tin tuyển dụng Fresher, Full-time (yêu cầu kinh nghiệm dưới 2 năm).

– Bước 1: Sau khi đăng nhập, trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn “Đăng việc làm”.

– Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin tuyển dụng của bạn tại trang. Click chọn “Tiếp tục”

– Bước 3: Xem lại toàn bộ thông tin bạn vừa đăng nháp. Đánh dấu tick vào ô màu trắng để sau khi bạn đã đảm bảo kiểm tra cẩn thận các thông tin trong bài đăng. Click chọn “Quay lại” nếu bạn muốn thay đổi thông tin. Click chọn “Gửi”.

Thông tin đăng tuyển của bạn sẽ được gửi đến hệ thống. Công việc đăng tuyển sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng lên trang web www.internship.edu.vn. Thời gian duyệt tin đăng là từ 4 giờ đến 8 giờ trong ngày làm việc và từ 24 giờ đến 48 giờ trong ngày cuối tuần hoặc ngày lễ.

Sau khi đăng nhập, trỏ chuột tại tên tài khoản của bạn ở góc phải màn hình. Chọn mục “Hồ sơ công ty”.

Để thông tin được chuyên nghiệp nhất, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin tại trang – với các thông tin chưa có, bạn có thể để trống.

Sau khi hoàn thành, bạn click chọn “Lưu” ở mỗi phần.

Lưu ý: Khi bạn click chọn “Delete account“, bạn không thể phục hồi tài khoản của bạn.