Thông Báo Thực Tập Của Khoa CNTT – Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM

Sinh viên năm 03 (khóa tuyển 2009) của Chương trình Tiên tiến ngành Công nghệ Thông-Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM sẽ bắt đầu đợt thực tập từ ngày 28/05/2012, thời gian thực tập từ 7 tuần đến 10 tuần.

Ban Chủ nhiệm Khoa rất mong Quý Công ty hỗ trợ sắp xếp các vị trí làm việc và công việc thích hợp cho sinh viên Chương trình Tiên tiến trong đợt thực tập này.

Các thông tin trao đổi thêm vui lòng liên hệ Thầy Văn Chí Nam (Phụ trách điều hành Chương trình Tiên tiến, Điện thoại: 0918 723 783, Email: vcnam@fit.hcmus.edu.vn).

Giới thiệu:

Chương trình Tiên tiến ngành Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là một trong mười chương trình đầu tiên của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và giao nhiệm vụ để triển khai theo đề án “Đào tạo theo chương trình Tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008-2015” (quyết định 1505/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ) nhằm “tiếp thu có chọn lọc và đào tạo một số chương trình tiên tiến hiện đại đang giảng dạy ở các trường đại học nước ngoài phù hợp với yêu cầu phát triển của Việt Nam”.

Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với lực lượng giảng viên uy tín được tuyển chọn trong và ngoài nước. Chương trình áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy mới trong điều kiện học tập hiện đại nhằm tăng cường kỹ năng học tập, làm việc và tư duy cho sinh viên.