[ĐHBK] Danh sách đề tài

Đề 1: Develop a proof of concept of Java conversation toolkit from Cobol of legacy system (CSCV)ThGVHD:
Nguyễn Hứa Phùng
Nguyễn Chánh Thành
Sinh viên:
Nguyễn Hoàng Nhật Đông 50700542
Cao Duy Vũ (KSTN) 50703009

Đề 2: Develop an application on data warehouse and Business Intelligence concept (CSCV)
GVHD:
Võ Thị Ngọc Châu
Phan Vũ Hoàng Anh
Sinh viên:
Tạ Minh Tuấn 50702782
Nguyễn Bá Cường 50700285

Đề 3: Study Microsoft SharePoint platform and utilize it to develop a Company Resources and Performance Record Tracking Portal site (GCS)
GVHD:
Quản Thành Thơ
Trần Vĩnh Tân
Lê Thành Tâm
Sinh viên:
Bùi Thành Đạt (MSSV: 50700480)
Phan Thanh Nhuần (MSSV: 50701725)
Nguyễn Đình Nghĩa (MSSV: 50701574)

Đề 4: Cross-platform Smartphones Development with HTML/Ajax (KMS)
GVHD:
Quản Thành Thơ
Phan Nhật Thịnh
Nguyễn Huy Hoàng
Sinh viên:
Trần Đinh Công Tráng
Võ Thị Thuỳ Linh
Trương Anh Minh

Đề 5: PhoneGap platform research and development (KMS)
GVHD:
Phan Trọng Nhân
Nguyễn Huy Hoàng
Sinh viên:
Nguyễn Mạnh Vĩnh Trí
Lê Ngọc Viên
Nguyễn Thị Hoà Bình

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng

Share This