[HCM] Hội Thảo “Chuyến Bay Tuổi Trẻ” 2018 Do AIESEC Vietnam

[HCM] Hội Thảo “Chuyến Bay Tuổi Trẻ” 2018 Do AIESEC Vietnam 

Trước khi trở thành một con bướm, con sâu phải oằn mình bước ra khỏi kén. Trước khi trở thành một con đại bàng, chim non bị gắp ra khỏi tổ bởi chim mẹ và thả rơi, lúc hoảng sợ, chúng đập cánh và biết bay.

Bạn thấy đấy, con bướm đã chọn bước ra khỏi kén, đại bàng đã chọn đập cánh, còn bạn thì sao? Hãy đến với hội thảo “CHUYẾN BAY TUỔI TRẺ” để cùng nhau bước ra khỏi cái kén của chính mình, phá bỏ mọi giới hạn và bay ra thế giới để vẫy vùng như những chú đại bàng kia bạn nhé!

——-

Hội thảo “CHUYẾN BAY TUỔI TRẺ”