DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn

[HCM] Sự Kiên – Non-Profit Organization Job Fair – Hội Chợ Việc Làm Tại Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận 2018

[HCM] Sự Kiên – Non-Profit Organization Job Fair – Hội Chợ Việc Làm Tại Các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận 2018

Thời gian: Chủ nhật, ngày 3/6/2018, từ 10:00 – 12:00am
Địa điểm: Co-Space
104A Xuan Thuy (5th floor), Thao Dien, Ho Chi Minh City
If you have always wanted to give back, but haven’t quite found the right way how, then this is your chance to meet interesting and inspiring Non-Profit Organizations who are looking for staff.
 
Non-Profit Organizations (NPOs) will present their volunteer & paid jobs to the visitors of the NPO job fair.
 
Visitors have a chance to see a variety of different Non-Profit Organizations from different sectors (e.g. health, environment, child protection, education etc.) & meet like minded people.
 
50% of the profits of this event will be donated by CO-SPACE to LIN
 
About NPOs joined in our Fair:
 
– The LIN Center for Community Development (LIN) is a Vietnamese, non-governmental and not-for-profit organization under the Vietnam Union of Science and Technology Associations (Registration Number A-840, 29 June 2009, by the Ministry of Science & Technology).
Website: linvn.org

 và vietnamcauses.org

– IECD, a French NGO, has been deployed 45 projects focused on career training, MSE support program, Education and healthcare for under-privileged people across 14 developing countries around the world including Vietnam
In Vietnam, the program kicked-off in 2013 which aims to build capacities to Micro – Small Entrepreneurs through Basic Management Training to help them be able to grow their business.
 
-Nhan Ai social work club was found since 2011 with the aim to implement charity activities and projects not only in HCMC but also in remote provinces. Besides, they have educational project towards supporting street children!
TICKET FEE: 100,000VND/pax
NPO booth registration to info@co-spacevn.com (VND100,000 fee upon successful registration; LIN & CO-SPACE will make final selection)
————————–————————–————————–————
Bạn là một người năng động và luôn muốn giúp đỡ cộng đồng? Đây là cơ hội để bạn có thể gặp gỡ và ứng tuyển vào các Tổ chức Phi Lợi Nhuận đang tìm kiếm nguồn lực.
 
Các Tổ chức Phi Lợi Nhuận sẽ giới thiệu về những dự án thiện nguyện và về công việc họ đang tìm kiếm nguồn lực cho người tham dự buổi Hội chợ việc làm Phi Lợi Nhuận này.
Những người tham gia sẽ được biết đến những Tổ Chức Phi Lợi Nhuận ở nhiều phương diện như Sức Khỏe, Môi Trường, Bảo Vệ Quyền Lợi Trẻ Em, Học Tập,… và hơn hết bạn sẽ được gặp những con người cùng chung chí hướng.
50% phí vào cổng từ CO-SPACE sẽ được quyên góp vào quỹ của LIN
Về những Tổ Chức Phi Lợi Nhuận của Hội Chợ Việc Làm:
– Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Giấy phép đăng ký số A-840, ngày 29/6/2009, của Bộ Khoa học & Công nghệ).
Websites: linvn.org

 và vietnamcauses.org

– IECD là một tổ chức phi lợi nhuận của Pháp với hơn 45 dự án tại hơn 14 quốc gia trên thế giới bao gồm Việt Nam. Tại Việt Nam, chúng tôi bắt đầu từ năm 2013 với mục đích là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ qua việc cung cấp khóa đào tạo kĩ năng kinh doanh cơ bản, giúp họ phát triển thêm công việc làm ăn của mình.
 
– CLB Nhân Ái TPHCM bắt đầu hoạt động từ năm 2011, họ hoạt động rộng khắp trên các tỉnh thành ở Việt Nam. Họ tập trung vào việc hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em đường phố.
Phí vào cổng: 100,000VND/người
Đăng ký thêm gian hàng cho Tổ Chức của bạn tại email: info@co-spacevn.com (phí là 100,000VND và sẽ được kiểm duyệt qua tổ chức LIN và IECD)