Học Bổng Thạc Sỹ Toàn Phần Đại Học South Australia 2015

UNISA

Mô tả chung

The University of South Australia là một trường tập trung toàn cầu và gắn kết địa phương được thành lập dựa trên 2 nguyên tắc công bằng và xuất sắc. Với hơn 33,000 sinh viên, University of South Australia là trường lớn nhất Nam Úc với hơn 10,000 sinh viên quốc tế.

The University of South Australia mời các ứng viên đăng kí học bổng President’s Scholarships dành cho cả sinh viên Úc và sinh viên quốc tế dựa vào sự xuất sắc trong học tập. Học bổng sẽ hỗ trợ cho sinh viên đăng kí vào các lĩnh vực tập trung nghiên cứu và thế mạnh nghiên cứu và gần như luôn luôn dành cho ứng viên học vị tiến sỹ nhưng cũng có thể dành cho chương trình thạc sỹ trong một vài trường hợp.

Đối tượng

Để phù hợp với học bổng này, bạn phải có một cố vấn học tập của ĐH South Australia sẵn sàng đề cử bạn về thành tích học thuật nổi trội, và là một công dân nước ngoài đủ tiêu chuẩn để học tập tại Úc theo thời gian yêu cầu để hoàn thành chứng chỉ nghiên cứu.

Yêu cầu đối với sinh viên quốc tế:

Ứng viên cần có bằng xuất sắc (first-class Honours) hoặc tương đương

Người được giải phải đăng kí theo học chương trìh toàn thời gian cho bằng Thạc Sỹ nghiên cứu hoặc Tiến Sỹ tại đại học South of Australia

Người được giải có thể đăng kí như là một ứng viên nội bộ tại đại học South of Australia

Học bổng

Học bổng UPS bao gồm sinh hoạt phí ít nhất là $25,849 một năm. Ngoài ra, UPS sẽ chi trả toàn bộ học phí và phí bảo hiểm sức khỏe cho sinh viên quốc tế.

Đăng kí

Đăng kí online tại: http://bit.ly/18j9Fds

Trong đơn đăng kí cần đính kèm bản sao điện tử của các giấy tờ bao gồm

  • Bảng điểm các khóa học (đại học, sau đại học )
  • Chứng chỉ tiếng Anh (nếu liên quan)
  • Hộ chiếu chi tiết hoặc chứng nhận công dân

Nếu bạn dành được học bổng, bạn sẽ cần gửi bản gốc các giấy chứng nhận đến:

Graduate Research Centre

City West campus

University of South Australia

GPO Box 2471

Adelaide, South Australia 5001

Đăng kí học, vui lòng liên hệ For Graduate Research Centre at: research.degrees@unisa.edu.