Doanh Nhân Hàng Đầu Thế Giới Làm Gì Trong Một Ngày?

52% các nhà lãnh đạo được hỏi ăn nhẹ vào buổi sáng, 45% ăn nhẹ vào buổi chiều. Họ dành 8 giờ một tuần cho gia đình, bạn bè và đi du lịch 4 ngày mỗi tháng.

Sưu tầm: Zing