DN ngoại vs. DN nội: Ai trả lương cao, ai chi thưởng thấp?

Sự chênh lệch mức chi trả lương giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vẫn cao tới 30%.

Công ty tư vấn nhân sự Mercer và đại diện tại Việt Nam Talentnet vừa công bố Báo cáo Khảo sát Lương, Thưởng, Phúc lợi năm 2014. Báo cáo này thu thập số liệu từ 164.794 nhân viên, tại 473 doanh nghiệp hoạt động trong 13 ngành nghề, trong đó có 434 doanh nghiệp nước ngoài và 39 doanh nghiệp Việt Nam.

Dưới đây là một số so sánh giữa doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước qua kết quả khảo sát này:

Lương cơ bản: Doanh nghiệp nước ngoài trả cao hơn 30%

Theo kết quả khảo sát năm nay, sự chênh lệch mức chi trả giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vẫn ở mức cao là 30%. Ngoài ra, sự khác biệt đang dần được nới rộng từ cấp chuyên viên đến cấp quản lý và Ban Giám Đốc.

 

Hiện tại, để thu hút nhân tài, doanh nghiệp trong nước sẵn lòng chi trả vượt quá khoảng lương cho vài vị trí chủ chốt hoặc cấp cao.

Mức tăng lương: Doanh nghiệp trong và ngoài nước tăng tương đồng

Theo kết quả khảo sát, mức tăng lương của các doanh nghiệp trong và ngoài nước là tương đương nhau (10,4-10,5%), và cùng ngang bằng với mức tăng năm ngoái. Mức tăng lương này đặt trong tương quan dự báo GDP tăng cao hơn và tỷ lệ lạm phát thấp hơn năm 2013, cho thấy sự cải thiện phần nào của nền kinh tế.

Bà Hoa Nguyễn, trưởng bộ phận Khảo sát lương và Tư vấn nhân sự theo phương pháp Mercer của Talentnet nhận định: “Với điều kiện kinh doanh không có nhiều thay đổi và lạm phát được dự báo thấp hơn, mức tăng lương năm 2014 (10,4%) là ngang bằng với năm ngoái và được dự báo sẽ duy trì đến năm sau.”

Thưởng: Doanh nghiệp trong nước thưởng cao hơn

Trả lương cơ bản thấp hơn nhưng các doanh nghiệp trong nước thường chi trả mức thưởng cao hơn các doanh nghiệp nước ngoài (15,5% và 17,3 %).

Bà Hoa cho biết: “Sẽ mất một vài năm nữa để mức chi trả ở các doanh nghiệp lớn trong nước theo kịp với các doanh nghiệp nước ngoài. Hiện tại, để thu hút, khuyến khích và giữ chân các nhân viên tài năng, doanh nghiệp trong nước thường sử dụng các ưu đãi như cấp cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu…”.

Nghỉ việc: Doanh nghiệp nước ngoài có tỷ lệ nghỉ việc thấp hơn

Nhìn chung, tỷ lệ nghỉ việc năm 2013 ở các ngành giảm từ 2-3% so với năm 2012. Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc năm 2013 đạt mức thấp nhất trong 5 năm qua với 12,2% ở các doanh nghiệp nước ngoài. Tỷ lệ này ở các doanh nghiệp nước ngoài thấp hơn so với các doanh nghiệp trong nước (12,2% và 17,1.%).

Nguồn: Cafebiz