1. Khoa Cơ – Điện – Điện tử: 15/6 đến 25/7
  2. Khoa CNSH – TP – MT: 16/5 đến 19/06
  3. Khoa Ngoại Ngữ: 16/5 đến 19/6
  4. Khoa Xây Dựng: 11/07 đến 28/8
  5. Khoa Công nghệ thông tin: 28/2 đến 10/4
  6. Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng: 16/05 đến 26/6
  7. Khoa Quản trị kinh doanh: 28/2 đến 10/4
  8. Khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn: 7/3 đến 29/5
  9. Khoa Kiến trúc – Mỹ thuật: 6/5 đến 19/6
Connect to this school internship program
Share this school internship program
Đại học Công nghệ TP.HCM – HUTECH tiền thân là Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM. Tính đến nay, HUTECH có 879 giảng viên cơ hữu gồm 9 Giáo sư, 20 Phó Giáo sư, 105 Tiến sĩ khoa học - Tiến sĩ và 530 Thạc sĩ. HUTECH là trường đại học tiên phong trong cả nước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý cao nhất cho chất lượng đào tạo tốt nhất.  

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng