STT Ngành Số lượng Thời gian thực tập
1 Công nghệ chế biến thủy sản 139 06/02/2016 – 02/04/2017
2 Công nghệ chế tạo máy 134
3 Công nghệ kỹ thuật điện điện tử 200
4 Công nghệ kỹ thuật hóa học 138
5 Công nghệ kỹ thuật môi trường 101
6 Công nghệ sinh học 140
7 Công nghệ thông tin 130
8 Công nghệ thực phẩm 268
9 Đảm bảo chất lượng & ATTP 144
10 Kế toán 178
11 Quản trị kinh doanh 236
12 Tài chính ngân hàng 135
13 Việt nam học (hướng dẫn du lịch) 78

 

Quý công ty có nhu cầu tuyển dụng, vui lòng gửi thông tin tuyển dụng đến nhà trường (Ms.Thoa – Email: thoaht@cntp.edu.vn), hoặc gửi đến email: contact@internship.edu.vn để được hỗ trợ.

 

Connect to this school internship program
Share this school internship program
Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong trường đại học đào tạo các ngành về thực phẩm & kỹ thuật. Các Khoa & Bộ Môn Đào Tạo:
+ Khoa Công nghệ Thực phẩm
+ Khoa Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Môi trường
+ Khoa Công nghệ Hóa học
+ Khoa Công nghệ Thông tin
+ Khoa Điện - Điện tử
+ Khoa May - Thiết kế Thời trang
+ Khoa Cơ khí
+ Khoa Tài chính Kế toán
+ Khoa Đào tạo Trung học
+ Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch
+ Khoa Khoa học Cơ bản
+ Khoa Lý luận Chính trị
+ Khoa Cơ điện tử

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng