Thông thường tại Trường Đại học Mở Tp.HCM, học kỳ thực tập trả qua khoản từ 08 đến 12 tuần tùy ngành học và mỗi năm có 03 đợt thực tập:

Đợt 1: Từ tháng 10 năm nay đến tháng 01 năm sau

Đợt 2: Tử tháng 02 đến tháng 05

Đợt 3: Từ tháng 07 đến tháng 10.

  • Công ty có thể tuyển thực tập sinh ngành nào?

Ở trình độ đại học, hiện trường đại học Mở Tp.HCM đang đào tập 16 ngành. Để hiểu rõ từng ngành và thông tin về sinh viên, Quý vị có thể truy cập để thêm thông tin từ website các khoa được đăng tải đầy đủ tại www.ou.edu.vn

Connect to this school internship program
Share this school internship program
Ở trình độ đại học, hiện trường đại học Mở Tp.HCM đang đào tập 16 ngành gồm các khối Kinh Tế - Tài Chính - Ngân Hàng - Luật  & Khối Kỹ Thuật. Để hiểu rõ từng ngành và thông tin về sinh viên, Quý vị có thể truy cập để thêm thông tin từ website các khoa được đăng tải đầy đủ tại www.ou.edu.vn

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng