Lịch thực tập dành cho sinh viên ĐH Ngân Hàng TPHCM 1511 views

Sinh viên thực hiện và hoàn thành học phần thực tập trong 12 tuần.

Đợt 1: Từ 28/9/2015 đến 18/12/2015 [Từ tuần 04 đến tuần 15 của học kỳ 1]

Đợt 2: Từ 14/12/2015 đến 25/3/2016 [Từ tuần 15 – HK1 đến tuần 05 – HK2]

Đợt 3: Từ 07/3/2016 đến  27/5/2016 [Từ tuần 03 – HK2 đến tuần 14 – HK2]

Đợt 4: Từ 30/5/2016 đến 19/8/2016 [Từ tuần 15 – HK2 đến tuần 26 – HK2]

Đợt 5: Từ 01/8/2016 đến 21/10/2016 [Tuần 24 – HK2 đến HK1 năm học 2016 – 2017]

Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, vui lòng liên hệ với nhà trường.

Connect to this school internship program
Share this school internship program
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở chuyên Đào tạo và cung cấp cho hệ thống Ngân hàng và các Định chế tài chính khác một nguồn nhân lực, bao gồm: - Đào tạo các Chuyên gia cao cấp về Tài chính và Ngân hàng; - Đào tạo các Nhà quản trị các định chế tài chính; - Đào tạo các Nhà kinh doanh trong các lĩnh vực Ngân hàng, Thị trường chứng khoán và các dịch vụ Tài chính khác; - Tư vấn đào tạo và chuyển giao công nghệ mới cho các định chế tài chính; - Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản, ứng dụng và phát triển công nghệ về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và vấn đề kinh tế - xã hội có liên quan; - Thực hiện các dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ về quản trị, kinh doanh trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng Hiện trường có gần 500 cán bộ, giảng viên, công nhân viên, trong đó có 267 giảng viên.

Kết Nối Với Internship.edu.vn

Đăng ký cập nhật tin thực tập, sự kiện ngày hội việc làm, hội thảo kỹ năng

Name *

Email *

Interested groups *
Tin sự kiện tuyển dụng - Hội thảo kỹ năng