Acquisition Intern – Thực tập sinh cung ứng nguồn phim 305 views

Job Overview

  • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển 2

1. Tên vị trí công việc – Job Title

Thực tập sinh cung ứng nguồn phim – Acquisition Intern

2. Mô tả công việc – Job description

– Phối hợp xây dựng bảng đánh giá nhóm nội dung phụ trách (score-card)
– Update định kỳ các title mới trên thị trường theo tiêu chí tìm kiếm
– Tìm contact đơn vị cung cấp nội dung
– Xem phim và điền đánh giá phim vào score-card

3. Yêu cầu của công việc – Job requirements

– Thích phim ảnh

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh

4. Quyền lợi – Benefits

– Được training, hướng dẫn, định hướng cách tìm kiếm nội dung phù hợp tiêu chí, đảm bảo số lượng sau:
+ Phối hợp xây dựng score-card nhóm nội dung phụ trách thành công và đưa vào sử dụng
+ Cập nhật định kỳ tin tức, title mới: 1 report mỗi 1 tuần. Số lượng tin tức: tối thiểu 5 tin/1 report. Số lượng title: thông tin toàn bộ các title mới trên thị trường phù hợp tiêu chí
+ Xem phim và điền chi tiết bảng đánh giá phim

Hãy đăng nhập (hoặc đăng ký) tài khoản để có thể ứng tuyển vào công việc này.
Thông tin CV/Resume của bạn sẽ được gởi đến Nhà tuyển dụng công việc này ngay lập tức!
Company Information