Job Expired

Nhân viên phân tích thông tin khách hàng 5432 views

Job Overview

Mô tả công việc:

·         Nhân viên thời vụ 3 tháng (có thể trở thành nhân viên chính thức).

·        
Viết báo
cáo công việc, phân tích các báo cáo liên quan để xác định các khách hàng có rủi
ro cao.

·        
Thu thập
dữ liệu khách hàng, biên soạn và phân tích, thống kê dữ liệu.

·        
Tra cứu
và cung cấp thông tin về khách hàng thuộc “blacklist” và thuộc diện có nguy cơ
rủi ro cao phục vụ cho công việc nghiên cứu khách hàng trước khi tiến hành hợp
đồng

·        
Một số
công việc văn phòng khác có liên quan.

Yêu cầu:

·        
Đã tốt
nghiệp từ trung cấp trở lên.

·        
Có khả
năng tìm kiếm và phân tích thông tin

·        
Sử dụng tốt
các phần mềm Office;

·        
Tiếng Anh
đọc hiểu khá

·        
Có kinh
nghiệm trong dịch tài chính, đầu tư, pháp chế là một lợi thế.

Quyền lợi:

·        
Lương tốt

·        
Có cơ hội
trở thành nhân viên dài hạn nếu thể hiện tốt trong quá trình làm việc

  • This job has expired!