CỘNG TÁC VIÊN MUA SẮM 727 lượt xem

– Làm việc theo ca xoay: 08 tiếng/ca

*** Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Chia sẻ công việc này