Job Expired

(HCM) UI/UX DESIGN INTERN / WEB DESIGN INTERN 3317 views

Job Overview

  • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển 1
  • Salary / Allowance - Mức lương / phụ cấp Cạnh Tranh
  • Thiết kế, đo lường và cải tiến UI/UX cho tất cả các sản phẩm kỹ thuật cho tất cả các bên liên quan của công ty như: website của công ty, trang thương mại điện tử, ứng dụng di động của khách hàng, ứng dụng di động của nhân viên, mạng nội bộ, trang facebook, và nền tảng BI.
  • Thực hiện nghiên cứu người dùng và đánh giá hành vi / phản hồi của khách hàng để hiểu nhu cầu và thiết kế các tính năng mới cho người dùng trên nền tảng mobile và PC.
  • Hỗ trợ các thành viên trong nhóm xây dựng các ý tưởng và xác định các yêu cầu kinh doanh.
  • Làm việc chặt chẽ với các nhà quản lý sản phẩm, phát triển front-end để đánh giá tính khả thi và đóng góp cho quá trình thiết kế UI / UX.
  • Hỗ trợ, tạo điều kiện và hoàn thành các dự án lớn nhỏ trong kế hoạch phát triển của công ty.
  • Sẵn sàng thích ứng với các quy trình linh hoạt có thể thay đổi theo thời gian.
  • Phát triển nội dung, tài liệu để truyền đạt khái niệm và tầm nhìn của ứng dụng cho người khác: nghiên cứu khách hàng, luồng dữ liệu, wireframe, mock up, prototype..

  • This job has expired!