DOANH NGHIỆP Tìm Tài Năng? - NHÀ TRƯỜNG Kết Nối Tuyển Dụng? - Hotline: (84 - 28) 3515 0635 - 0974 030 635 - contact@internship.edu.vn
Job Expired

Lập Trình Viên Công Nghệ Thông Tin 155 views

Job Overview

 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển 3
 • Salary / Allowance - Mức lương / phụ cấp Thương lượng

Mô tả công việc:

 • Phân tích thiết kế hệ thống/ Database
 • Xử lý dữ liệu Excel
 • Lập trình nền tảng .NET/SQL Server

Yêu cầu:

 • Lập trình nền tảng .NET/ SQL Server
 • Tiếng anh mức đọc hiểu đáp ứng công việc
 • Phải có bằng đại học loại khá (có thể sau 1 thời gian)

Quyền lợi:

 • Tham gia nhiều dự án thực tế, phụ cấp nếu công việc có chất lượng
 • Hợp đồng chính thức

Hình thức ứng tuyển:

 • Ứng tuyển bằng cách nhấn vào nút “Đăng ký công việc này” hoặc “Login as Candidate” bên dưới.
 • This job has expired!